სიახლე

ასფალტბეტონი და ბიტუმი, საგზაო მონიშვნა და ნიშნები

ჩვენი ლაბორატორია წამყვან პოზიციაზეა საქართველოში ასფალტბეტონის ხარისხის უზრუნველყოფით. სიახლე გვაქვს საგზაო მონიშვნის შემოწმებასთან დაკავშირებითაც.

ბეტონის ნარევი, ცემენტი და ბეტონის კონსტრუქციები

ბეტონის ხარისხი უზრუნველყოფს მშენებლობის მდგრადობას. ლაბორატორია გთავაზობთ ბეტონის მარკის დადგენას უკვე ჩასხმულ კონსტრუქციაში

გრუნტები და ღორღოვანი საფუძვლები

ლაბორატორიაში შესაძლებელია გრუნტებისა და სხვადასხვა საფუძვლის მასალების ფიზიკო-მექანიკური თვისებებისა და ტკეპნის კოეფიციენტის განსაზღვრა

გზის ჰორიზონტალური მონიშვნა და საგზაო უსაფრთხოების ნიშნები

საგზაო მონიშვნა პირდაპირ დაკავშირებულია უსაფრთხო მოძრაობასთან, შესაბამისად, მნიშვნელოვანია შეღები სამოსი შეესაბამებოდეს საერთაშორისო მოთხოვნებს

დაჯავშნეთ შეხვედრა