გზის ჰორიზონტალური მონიშვნა და საგზაო უსაფრთხოების ნიშნები

ხარისხიანად მონიშვნა = უსაფრთხო გადაადგილებას

ჰორიზონტალური მონიშვნა გადამწყვეტ როლს თამაშობს საგზაო უსაფრთხოებისა და ეფექტური მოძრაობის უზრუნველყოფაში. ისინი შეიძლება შეიცავდეს ზოლის გამყოფებს, ფეხით გადასასვლელებს, გაჩერების ხაზებს, ისრებს და სხვა სიმბოლოებს, რომლებიც ეხმარება მძღოლებს გზის ნავიგაციაში და მოძრაობის წესების გაგებაში. გზის მარკირება, როგორც წესი, კეთდება საღებავის ან თერმოპლასტიკური მასალების გამოყენებით, რომლებიც გამძლეა და ხილულია მძღოლებისთვის სხვადასხვა ამინდის პირობებში

საგზაო ნიშნები არის მნიშვნელოვანი ვიზუალური დამხმარე საშუალებები, რათა უზრუნველყოს ინფორმაცია, მითითება და გაფრთხილება მძღოლებისთვის. ისინი გადამწყვეტ როლს ასრულებენ საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად - ისინი უზრუნველყოფენ ისეთი ინფორმაციის მიწოდებას, როგორიცაა სიჩქარის შეზღუდვები, მიმართულებები, გაფრთხილებები პოტენციური საფრთხის შესახებ, მარეგულირებელი ინსტრუქციები და ა.შ. ისინი, როგორც წესი, მზადდება ამრეკლავი მასალებისგან ხილვადობის გასაუმჯობესებლად, განსაკუთრებით ღამით ან არასასურველი ამინდის პირობებში

მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების ნიშნებისა და გზის მონიშვნა მაღალტექნოლოგიური მეთოდებით, რომლებიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო მოთხოვნებს

ლაბორატორია ამოწმებს : 

• საღებავის დღის შუქამრეკლობას
• საღებავის ღამის შუქამრეკლობას
• ვერტიკალური საგზაო ნიშნების შუქამრეკლობას

ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილი პარამეტრებით შეგვიძლია განვსაზღვროთ თუ რამდენად უსაფრთხოდ არის სამუშაოები შესრულებული

დაჯავშნეთ შეხვედრა