ბეტონის ნარევი, ცემენტი და ბეტონის კონსტრუქციები

ოპტიმალური რეცეპტის დაპროექტებით შესაძლებელია ცემენტის მინიმალური რაოდენობით მივიღოთ საჭირო საპროექტო ბეტონის სიმტკიცე

CIT Georgia-ს ლაბორატორიაში შესაძლებელია:

• ცემენტის მარკიანობის განსაზღვრა
• ბეტონის ფიზიკო-მექანიკური თვისებების განსაზღვრა და მათი სტანდარტებთან შესაბამისობა
• ბეტონის სიმტკიცის განსაზღვრა კონსტრუქციაში
• ც/ბეტონის რეცეპტების დაპროექტება
• ბეტონისათვის დანამატების ხარისხის განსაზღვრა

ცემენტი მზადდება კირქვისა და თიხის გაცხელებით - კლინკერის წარმოქმნით. სწორედ ცემენტის ხარისხი და რაოდენობა განსაზღვრავს ბეტონის მარკიანობასაც

CONTROLS-ის იტალიური წნეხის უზრუნველყოფს ბეტონის გამოცდილი კუბიკების 100%-იან ზუსტ შედეგს

შმიდტის ჩაქუჩი - კონსტრუქციაში ბეტონის ხარისხის განსასაზღვრად


ლაბორატორიაში შესაძლებელია როგორც ბეტონის აღებული კუბიკების გამოცდა, ასევე ჩასხმულ კონსტრუქციებში სიმტკიცის განსაზღვრა და მათი დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობა


დაჯავშნეთ შეხვედრა