ჩვენ შესახებ

კომპანიის კომპეტენციაში, არამარტო ლაბორატორიული სამუშაობის ჩატარება შედის, არამედ Cit Georgia-ს ევროპულ სტანდარტებზე გადამზადებული ექსპერტების ჯგუფი საკონსულტაციო მომსახურებასაც, როგორიც არის დიზაინის მიმოხილვა და მშენებლობის ხარისხის კონტროლი, სთავაზობს მომხმარებელს

CIT Georgia –  ერთ-ერთი სანდო, კვალიფიცირებული და კონკურენტუნარიანი ლაბორატორია რეგიონში. 2013 წლის აპრილიდან ფუნქციონირებს მთელი საქართველოს მასშტაბით, მისი სერვისი მიეწოდება ყველა ქალაქს.

უშუალოდ კომპანიის ოფისი ქალაქ თბილისში მდებარეობს, 2023 წლიდან მომსახურებისთვის კი მეორე ფილიალი ქალაქ ქუთაისშიც გაიხნსა. კომპანიამ თავისი მოღვაწეობის მანძილზე განახორციელია როგორც ლოკალური ისე საერთაშორისო 2000 მეტი პროექტი, მათ შორის ისეთ მნიშვნელოვან კომპანიებთან ,როგორებიცაა: New Road, Black Sea Group და Jeu Group და, ამასთანავე CIT Georgia დაახლოებით მიმდინარე 300 პროექტის რჩეულ ლაბორატორიულ ცენტრს წარმოადგენს.

კომპანია გამოირჩევა სევრისების მრავალფეროვნებით, ის ორინეტირებულია ბენეფიტური თანამშრომლობის ჩამოყალიბებაზე, რასაც უზრუნველყოფს ლაბორატორის მომსახურების EN, BS, ASTM და GOST სტანდარტებთან შესაბამისობა. აღსანიშნავია, რომ კომპანიას აქვს გამოცდილება საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი ინფრასტურქუტრის, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების, საერთაშორისო აეროპორტების, სარკინიგზო მაგისტრალების და სამოქალაქო დანიშნულების ობიექტების მშენებლობასა და სხვა პროექტების წარმოებაში. კომპანიის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს პოტენციური პრობლემების სამშენებლო მასალებთან და სტრუქტურებთან დაკავშრებით წინასწარი აღმოჩენა, რათა მოხდეს ავარიების თავიდან აცილება, ხარჯების შემცირება და პროექტების უსაფრთხოდ წარმართვა.

 

ნომრები ჩვენს შესახებ
მიმდინარე პროექტი
3
წლიანი გამოცდილება
0
დასრულებული პროექტი
0

დაჯავშნეთ შეხვედრა