ასფალტბეტონი და ბიტუმი, საგზაო მონიშვნა და ნიშნები

ასფალტბეტონი - საგზაო სამოსის ყველაზე გავრცელებული და კომფორტული ფენა

  • ლაბორატორიაში შესაძლებელია როგორც ასფალტბეტონის თანამედროვე ევროპული მეთოდებით გამოცდა, ასევე მათი საერთაშორისო ნორმატივებთან შესაბამისობა.
  • ასფალტბეტონის წარმოებისას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დროული შედეგების მიღება და მაღალკვალიფიციური ექსპერტების მიერ ყოველდღიური ხარისხის მონიტორინგი

ასფალტბეტონის თანამედროვე სტანდარტებით გამოცდა უზრუნველყოფს ხარისხის საუკეთესო შედეგს, რაც აისახება როგორც ლაბორატორიის, ისე მათი დამკვეთების განვითარებასა და სანდოობაზე

სამშენებლო პროცეში მნიშვნელოვანია ასფალტის ოპტიმალური ნარევის გამოყენება

ბიტუმი

საქართველოში ძირითადად გამოიყენება 50-70 მარკის ბიტუმი

პოლიმერ მოდიფიცრებული ბიტუმის გამოყენებით მნიშვნელოვნად იზრდება საავტომობილო გზის საექსპლუატაციო ვადა

ოპტიმალური რეცეპტების დაპროექტების გარდა, შესაძლებელია შესრულებული სამუშაოების გამოცდებისა და უზუსტესი შედეგების მიღება საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით

დაჯავშნეთ შეხვედრა