ქვიშა ხრეშოვანი ნარევები

მარცვლოვანი შემადგენლობა
სიმკვრივე პროქტორის მიხედვით
მზიდუნარიანობის განსაზღვრა
ტკეპნის კოეფიციენტი
მტვროვანი და თიხოვანი ნაწილაკების შემცველობა
ქვიშის ინდექსი
მასალის ტენიანობა
ფორმის ინდექსის განსაზღვრა
ყინვამედეგობა

სიმკვრივე და წყალშთანთქმა
ლოს ანჟელესი - ცვეთა მედეგობა

საუკეთესო ხარისხის მისაღწევად სამშენებლო სამუშაობის დაწყებამდე მნიშვნელოვანია გამოსაყენებელი მასალების გამოცდა და სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა


დაჯავშნეთ შეხვედრა