გამოცდილება

მაგისტრალური გზების მშენებლობა

აღმოსავლეთ-დასავლეთ ჩქაროსნული რიკოთის I,II,III,IV ლოტები რუსი-აგარას თბილისი-საგარეჯოს სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთების მშენებლობა

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების მშენებლობა

200-ზე მეტი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ლაბორატორიული მომსახურება

საცხოვრებელი და საოფისე შენობების მშენებლობა

ჰუალინგ-პლაზას საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა თბილისის ტერიტორიაზე 150-ზე მეტი დასრულებული საცხოვრებელი და კერძო ობიექტების მშენებლობა

საქარხნო კონტროლი - რეცეპტები

კავკასიური ინფრასტრუქტურის ტექნოლოგია ყოველწლიურად 30 ზე მეტ საქარხნო რეცეპტების დაპროექტებას ახორციელებს როგორც ც/ბეტონის, ისე ასფალტბეტონის მიმართულებით

დაჯავშნეთ შეხვედრა