• შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“;
  • შპს „გეომშენი 2004“;
  • შპს „მოდერნ სერვისი“ (აზერბაიჯანი);
  • სს „ერღოკატ მაკედონია ა.ტ.ე.ვ.ე“ (საბერძნეთი);
  • სს „არქეოპოლისი“;
  • შპს „ლაგოდეხავტოგზა“;
  • შპს „გზამშენი 4“;
  • შპს „საქმილსადენმშენი“;
  • შპს „ფინესტატე“.