დირექტორი:(+995) 599 77 21 00 
ხარისხის მენეჯერი: 595 755 005
წამყვანი სპეციალისტი: 558 322 232
მის: თბილისი, ე.მიქელაძის ქ. #1ა
ტელ: (+995 32) 237-21-84
E-mail: CITGeorgia@yahoo.com